Betalskydd

En försäkring mot plötsligt försämrad inkomst

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och din familj. Med försäkringen Betalskydd får du större möjlighet att klara dina löpande utgifter. Försäkringen kan inte tecknas för nya kunder längre.

ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-pengar-01.png

Trygghet vid inkomstbortfall

Känn dig trygg med att du kan fortsätta betala räkningarna

Trygghet vid inkomstbortfall


Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär alltid en ekonomisk omställning. Helas betalskydd blir en välkommen förstärkning när räkningarna ska betalas.


ic-allra-forsakring-behall-din-livsstil.png

Behåll din levnadsstandard

Mindre skada på ekonomin vid sjukskrivning och arbetslöshet

Behåll din levnadsstandard


Får du kraftigt försämrad inkomst under en längre tid kan det påverka livet för dig och din familj. Med Helas betalskydd ökar du möjligheterna att behålla levnadsstandarden.


ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-ersattning-8000kr.png

Olika nivåer

Försäkringen täcker olika månatliga ersättningsbelopp beroende på vilken nivå av försäkringen du tecknat.

Olika nivåer


Du väljer själv hur stort belopp försäkringen ska ge, upp till 8 000 kr/månad.


Har du frågor om din försäkring?

Denna försäkring kan inte nytecknas. Kontakta gärna kundtjänst om du har frågor eller vill söka ersättning. 

Blanketter och villkor

Villkor