Premiepensionsförsäkring

Ditt sparande blir en gåva till dina närstående om du går bort

Med Helas Premiepensionsförsäkring får dina förmånstagare ett belopp motsvarande den premiepension du sparat om du avlider. Den ger dig också tryggheten att du själv kan bestämma vem som ska vara din förmånstagare. Försäkringen kan inte längre tecknas för nya kunder. 

ic-allra-om-oss-chatta-med-oss.png

Välj förmånstagare själv

Du bestämmer vem som ska få pengarna om du avlider

Välj förmånstagare själv


Ersättningen tillfaller i första hand din make/registrerad partner/sambo och i andra hand dina barn. Du kan enkelt ändra ordningsföljden eller välja en annan förmånstagare.


ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-ersattning-2500000kr.png

Följer aktuellt PPM-saldo

Ersättning upp till max 2,5 miljoner kronor

Följer aktuellt PPM-saldo


Dina förmånstagare får ett belopp motsvarande den premiepension du sparat om du avlider före pensionen. Ersättningen motsvarar ditt aktuella PPM-saldo upp till max 2,5 miljoner kronor.


ic-allra-lana-allt-samlat-02.png

Skattefri utbetalning

Motsvarande ditt PPM-sparande betalas ut skattefritt

Skattefri utbetalning


Helas Premiepensionsförsäkring är en livförsäkring där ett belopp som motsvarar beloppet på ditt premiepensionskonto utbetalas skattefritt. Pengarna kan användas helt fritt – och betalas ut även om du har andra livförsäkringar.


Vanliga frågor och svar

Vad händer om jag inte har valt någon förmånstagare till min försäkring?

Om du låter bli att välja förmånstagare gäller de allmänna reglerna enligt försäkringens gruppvillkor, se nedan:

• Förmånstagare i första hand – den försäkrades make/maka/registrerad partner eller sambo
• Förmånstagare i andra hand – den försäkrades arvingar

Vilka som är dina arvingar beror på dina släktförhållanden och det kan vara mer eller mindre komplicerat. Om du har särskilda funderingar runt ditt arv bör du kontakta en jurist för rådgivning.

Läs även försäkringsvillkoren för Premiepensionsförsäkring. Vänligen logga in på Mina Sidor för att se dina försäkringsvillkor.

Hur gör jag om jag vill välja eller byta förmånstagare?

Vill du att andra personer än den eller de som pekas ut i försäkringsvillkoren (se förra frågan) ska stå som förmånstagare till din försäkring behöver du skriva ett förmånstagarförordnande, se länk nedan. Skriv ut, fyll i, och skicka till oss så ser vi till att din önskan om förmånstagare säkerställs. Glöm inte att underteckna förordnandet! Du kan också kontakta kundservice, så skickar vi en pappersblankett till dig. På så sätt kan du känna dig trygg med att pengarna går till den person eller de personer du önskar om du går bort.

Förmånstagarförordnande Premiepensionsförsäkring

Blanketter och villkor

Förmånstagarförordnande

Skadeanmälan