Trygghetsförsäkring

Slipp oroa dig för familjens ekonomi om du blir sjukskriven eller arbetslös

Sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och din familj. Försäkringen kan inte tecknas för nya kunder längre.

ic-allra-forsakring-paraply.png

Trygghet vid inkomstbortfall

Känn dig trygg med att du kan fortsätta betala räkningarna

Trygghet vid inkomstbortfall


Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär alltid en ekonomisk omställning. Helas Trygghetsförsäkring blir en välkommen förstärkning när räkningarna ska betalas.


ic-allra-forsakring-behall-din-livsstil.png

Behåll din levnadsstandard

Mindre skada på ekonomin vid sjukskrivning och arbetslöshet

Behåll din levnadsstandard


Får du kraftigt försämrad inkomst under en längre tid kan det påverka livet för dig och din familj. Med Helas Trygghetsförsäkring ökar du möjligheterna att behålla levnadsstandarden.


ic-allra-lana-allt-samlat-02.png

Du väljer ersättningsbelopp

Försäkringen kan ge dig upp till 8.000 kr per månad

Du väljer ersättningsbelopp


Du väljer själv hur stort belopp i hela tusental försäkringen ska ge, upp till 8.000 kr/månad. I ersättningstabellen kan du se exempel på vad premien blir för olika ersättningsbelopp.


Vanliga frågor och svar

Vad räknas som arbetslöshet?

Om du blir uppsagd och helt arbetslös från en tillsvidareanställning där du haft en arbetstid om minst 17 timmar per vecka kan du få ersättning från försäkringen. Skyddet gäller däremot inte för vikariat och visstidsanställningar eller om du kommer överens med din arbetsgivare om att sluta din anställning. Om du redan blivit uppsagd från din tjänst när du tecknar försäkringen, eller fått varsel om uppsägning, gäller inte försäkringsskyddet för arbetslöshet. Detsamma gäller om du känt till ett kommande varsel om uppsägning när du tecknat försäkringen eller blir uppsagd inom 120 dagar efter försäkringens startdatum. Om du är eller blir egenföretagare omfattas du endast av skyddet vid sjukskrivning och inte arbetslöshet.

Mer information finns i försäkringsvillkoren.

Vilken typ av sjukskrivning kan jag få ersättning för?

För att kunna ansöka om ersättning ska du vara minst halvtidssjukskriven från en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka. Vid 50 procents sjukskrivning får du 50 procent av ersättningsbeloppet, vid 75 procents sjukskrivning får du 75 procent av ersättningsbeloppet och vid hel sjukskrivning får du hela ersättningsbeloppet. Försäkringen gäller inte för sjukdomar eller skador som du har eller har haft inom 12 månader närmast före du anslöts till försäkringen, eller de första trettio dagarna från startdatum. Du kan inte heller få ersättning för sjukskrivning som beror på psykiska besvär, stressrelaterad sjukdom, depression eller graviditet.

Mer information finns i försäkringsvillkoren.

Vilka utgifter gäller försäkringen för?

De utgifter som täcks av försäkringen är kostnader för dina lån eller krediter, hyra eller bostadsrättsavgift för bostad, hem- eller villaförsäkring, telefon/internet/tv, hushållsel, sophämtning, vatten/värme, avgift till tomt/samfällighetsförening, tomträttsavgift, hyra för parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring och fordonsskatt. Du väljer själv hur stor summa du ska få ut per månad, från 1 000 till 8 000 kronor per månad, så länge du har utgifter upp till det belopp du väljer. Ändras dina utgifter är det därför viktigt att du kontaktar kundservice, så hjälper vi dig att justera din försäkringsnivå så den är anpassad till dina kostnader.

I villkoren nämns karenstid och kvalificeringstid. Vad innebär det?

Karenstid: De första 30 dagarna av din sjukskrivning eller arbetslöshet ger inte rätt till ersättning. Därefter från betalas ersättningen ut månadsvis i efterskott.

Kvalificeringstid: Försäkringsskyddet för sjukskrivning börjar gälla först 30 dagar efter det att du tecknar din försäkring. För arbetslöshet är motsvarande tid 120 dagar räknat från försäkringens startdatum. För händelser under denna tid kan du alltså inte ansöka om eller få någon ersättning från försäkringen.

Blanketter och villkor