Riskinformation


Det är viktigt att du som kund är införstådd med följande:


· Att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk.

· Att du som kund själv noga måste sätta dig in i våra avtalsvillkor för bland annat handel med finansiella instrument samt:

· Övrig information om aktuella finansiella instrument, dess egenskaper och risker.

· Att det vid handel med finansiella instrument är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel.

· Att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument.

· Att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på dina placeringar eller andra positioner.

· Att det kapital som du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

· Har du frågor om risker inom fondsparande? Kontakta en av våra rådgivare för mer information på telefon 0771-174 174