Betalskyddsförsäkring

Ersättning vid sjukskrivning och arbetslöshet

En försäkring mot plötsligt försämrad inkomst

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och din familj. Med försäkringen Betalskydd får du större möjlighet att klara dina löpande utgifter. Om du vill ansöka om att teckna försäkringen, klicka på knappen ovan eller kontakta oss på 0771-174 174.

ic-allra-forsakring-livboj.png

Extra trygghet vid inkomstbortfall

Ersättning för att kunna fortsätta betala räkningarna

Extra trygghet vid inkomstbortfall


Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär alltid en ekonomisk omställning. Helas Betalskydd blir en välkommen förstärkning när räkningarna ska betalas.


ic-allra-forsakring-behall-din-livsstil.png

Mindre ekonomisk skada

Mindre skada på ekonomin vid sjukskrivning och arbetslöshet

Mindre ekonomisk skada


Får du försämrad inkomst under en längre tid kan det påverka livet för dig och din familj. Med Helas Betalskydd ökar du möjligheterna att behålla levnadsstandarden.


ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-pengar-01.png

Olika nivåer

Försäkringen täcker olika månatliga ersättningsbelopp beroende på vilken nivå du tecknat.

Olika nivåer


Du väljer själv hur stort belopp försäkringen ska ersätta. Valbara belopp är 2 000 kr, 4 000 kr, 6 000 kr eller 8 000 kr. Ersättningen som betalas ut får inte överskrida 60% av din bruttoinkomst.


Vad kostar försäkringen?

Priset på Betalskyddet baseras på det månatliga belopp du väljer att försäkra. Försäkringen har inte någon bindningstid eller självrisk, men inleds med en kvalificeringstid och har en karenstid som behöver passera innan ersättning kan utbetalas. Du kan läsa mer om försäkringen och dess kvalificerings- och karenstid under "Vanliga frågor och svar" längre ned på sidan alternativt i villkoren.

Valbara ersättningsbelopp och premier visas i tabellen nedan:

Ersättningsbelopp Månadspremie
2 000 kr 149 kr
4 000 kr 199 kr
6 000 kr 299 kr
8 000 kr 399 kr

Vanliga frågor och svar

Vad omfattar försäkringen?

Om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycka, kan försäkringen ersätta dig. Den ofrivilliga arbetslösheten/tillfälliga arbetsoförmågan till följd av sjukdom eller olycka måste inträffa efter att försäkringens kvalificeringstid passerat, läs mer om detta under "Vad innebär kvalificeringstid?". Se försäkringsvillkoren för fullständig information.

Vad innebär kvalificeringstid?

Försäkringen gäller med en kvalificeringstid om 30 dagar gällande sjukskrivning och 90 dagar gällande ofrivillig arbetslöshet. Det är tiden som ska förflyta från och med tecknandedag för att respektive skydd ska gälla. Det innebär att försäkringen inte lämnar ersättning under de första 30 respektive 90 dagarna från tecknandedag. Se försäkringsvillkoren för fullständig information.

Vilken ersättning ger försäkringen vid sjukskrivning?

Ersättning utbetalas om du är 100 % sjukskriven, dock maximalt 60 % av din bruttolön. Försäkringen lämnar dagsersättning motsvarande en trettiondel av valt månadsbelopp under den period som du är sjukskriven. Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a dagen. De 30 första dagarna är så kallad karenstid. Läs mer om karenstiden under "Vad innebär karenstid?". Se försäkringsvillkoren för fullständig information.

Vilken ersättning ger försäkringen vid ofrivillig arbetslöshet?

Ersättning utbetalas vid sammanhängande hel arbetslöshet, dock maximalt 60 % av din bruttolön. Försäkringen lämnar dagsersättning motsvarande en trettiondel av valt månadsbelopp under den period som du är sammanhängande ofrivilligt arbetslös. Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a dagen. De 30 första dagarna är så kallad karenstid. Läs mer om karenstiden under "Vad innebär karenstid?". Se försäkringsvillkoren för fullständig information.

Blanketter och villkor

Försäkringsvillkor

Förköpsinformation