Premium

Tandvård Premium passar dig som generellt sett har lite sämre tandhälsa. Utöver de kontroller och åtgärder som ingår i de andra försäkringsnivåerna kan du få ersättning för rotbehandling och/eller kronor, bryggor eller stifttänder (implantat ingår inte).

Åtgärder Max ersättning Skydda Vårda Premium
Årlig kontroll 850 kr      
Årlig rengöring 600 kr      
Diagnostisk / Röntgen 600 kr      
Behandling av sjukdom 1 100 kr      
Fyllningar 2 000 kr      
Uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder 2 750 kr      
Rotkanal 3 000 kr      
Fasta proteser 5 000 kr      
Akut tandvård – 500 kr/akut åtgärd 5 000 kr      
Akut tandvård utomlands – 1 000 kr/akut åtgärd 2 000 kr