Skydda

Tandvård Skydda passar dig som inte har några stora behov av tandvård i nuläget. Du har inte vidtagit några omfattande åtgärder de senaste åren och du har varken behövt laga några hål eller dra ut tänder. Du kan ha tendens till tandlossning som inte kräver några större åtgärder utan bara viss förebyggande behandling. Sammantaget är du en person med god munhälsa, som du vill behålla genom att gå på regelbundna tandläkarbesök för kontroll en gång per år.

 
Åtgärder Max ersättning Skydda Vårda Premium
Årlig kontroll 850 kr      
Årlig rengöring 600 kr      
Diagnostisk / Röntgen 600 kr      
Behandling av sjukdom 1 100 kr      
Fyllningar 2 000 kr      
Uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder 2 750 kr      
Rotkanal 3 000 kr      
Fasta proteser 5 000 kr      
Akut tandvård – 500 kr/akut åtgärd 5 000 kr      
Akut tandvård utomlands – 1 000 kr/akut åtgärd 2 000 kr