Vårda

Tandvård Vårda passar dig som utöver de årliga kontrollerna och viss förebyggande behandling har lite större behov av tandvård. Du har förmodligen behövt laga hål de senaste åren och kan komma att behöva ta ut tänder. (Observera att rotfyllning inte ingår i denna nivå.)

Åtgärder Max ersättning Skydda Vårda Premium
Årlig kontroll 850 kr      
Årlig rengöring 600 kr      
Diagnostisk / Röntgen 600 kr      
Behandling av sjukdom 1 100 kr      
Fyllningar 2 000 kr      
Uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder 2 750 kr      
Rotkanal 3 000 kr      
Fasta proteser 5 000 kr      
Akut tandvård – 500 kr/akut åtgärd 5 000 kr      
Akut tandvård utomlands – 1 000 kr/akut åtgärd 2 000 kr