Så får du ersättning för dina tandvårdskostnader


Med Hela tandvårdsförsäkring får du snabbt och smidigt ersättning för dina tandvårdskostnader upp till tydliga maxbelopp – som regel redan inom tre veckor. Här är en snabbguide till hur du använder din försäkring.

  1. Boka in ett besök hos valfri tandläkare*. Det enda kravet är att den ska vara legitimerad. Du kan få ersättning för vanliga kontroller och behandlingar så snart karenstiden på 90 dagar är över. Akutbesök kan du däremot få ersättning för så snart du tecknat försäkringen. Läs även ”Vad räknas som akut tandvård?” under Vanliga frågor och svar.

  2. Betala själv för ditt tandläkarbesök, antingen direkt eller via faktura om din tandläkare erbjuder det som alternativ. Kontrollera att kvittot eller fakturan inkluderar en specifikation med koder för de tandvårdsåtgärder tandläkaren utförde. Jämför gärna åtgärdskoderna på tandvårdskvittot eller -fakturan med ersättningstabellen för att se vad som ingår i din försäkringsnivå och vilka maxbelopp som gäller för varje åtgärd.

  3. Skriv ut en skadeanmälningsblankett och fyll i dina uppgifter. Ditt försäkringsnummer hittar du enklast om du loggar in på allra.se (längst upp till höger på sidan) med det lösenord du fått tidigare. Har du glömt ditt lösenord beställer du ett nytt direkt på sidan. För akut tandvård utomlands gäller särskilda regler. Läs ”Om jag behöver akut tandvård utomlands, vilka regler gäller för att jag ska få ersättning?” under Vanliga frågor och svar.

  4. För snabbast ärendehantering e-postar du skadeanmälningsblanketten tillsammans med en kopia av kvittot eller fakturan från läkarbesöket till skada@helaforsakring.se. Har du inte tillgång till e-post kan du lägga alla dokument i ett kuvert och skicka till Hela Försäkring AB, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Det är viktigt att specifikationen med de åtgärdskoder för det som utfördes under besöket finns med.

Normal hanteringstid för dessa försäkringsärenden är ca tre veckor, från det att skadeanmälan skickas in till att ersättningen är insatt på ditt konto. Har du frågor eller vill få hjälp är du välkommen att ringa Helas kundservice på 0771-174 174.

*) Tandläkaren ska vara legitimerad i Sverige och ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Vid akut tandvård utomlands ska tandläkaren uppfylla motsvarande krav enligt det landets lagar.

Med en tandvårdsförsäkring hos Hela är det smidigt att söka ersättning för dina tandvårdskostnader upp till tydliga maxbelopp. Ersättningen når dig normalt sett inom tre veckor. Snabbast går det om du registrerar din skadeanmälan online. Det gör du genom att klicka på knappen ”Anmäl skada” som tar dig vidare till tandskadeportalen. Nedan guidar vi dig genom stegen för hur du använder din försäkring.


Snabbguide

Be tandläkaren* om ett specificerat (detaljerat) kvitto eller faktura. Ta foton på kvitto/faktura med mobilen.

Kvittot eller fakturan behöver innehålla datum för besöket, åtgärd, åtgärdskod/referenspris, patientens pris och eventuell rabatt.

Det går även utmärkt att be tandläkaren om en journalutskrift eller sammanställning av vård om man har tappat bort kvittot/fakturan (eller om datum/åtgärdskod/referenspris saknas för besöket på fakturan/kvittot).


Logga in tandskadeportalen och fyll i dina uppgifter.


Ladda upp foton på kvitto/faktura.


Skicka in ärendet


Du ska nu få ett mail med bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Nu återstår det att vänta tills du hör från oss igen, skulle du behöva komplettera din skadeanmälan kommer vi att kontakta dig för mer information.


Du kommer att få ett nytt mail när vi har handlagt din ansökan.


Insättning till ditt bankkonto sker vanligtvis inom 14 bankdagar.

Normal hanteringstid för dessa försäkringsärenden är ca tre veckor, från det att skadeanmälan skickas in till att ersättningen är insatt på ditt konto. Har du frågor eller vill få hjälp är du välkommen att ringa Helas kundservice på 0771-174 174. Om du inte har möjlighet att skadereglera digitalt, vänligen använd dig av blanketten för skadeanmälan.

*) Tandläkaren ska vara legitimerad i Sverige och ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Vid akut tandvård utomlands ska tandläkaren uppfylla motsvarande krav enligt det landets lagar.