Säkerhet

Skydda din personliga information och dina uppkopplade enheter

Både du som kund och vi på Hela Försäkring ansvarar för att din personliga information inte används på fel sätt. Vi följer strikta regler vad gäller hanteringen av personuppgifter, läs mer under Legal information. Du behöver själv se till att dina uppkopplade enheter, till exempel dator, mobiltelefon och surfplatta är skyddade med uppdaterat virusskydd, antivirusprogram och brandvägg. Håll dessutom dina enheter uppdaterade med senaste version av operativsystem.

Undvik helst att ladda ner bilder, filmer, spel, program och appar från okända webbplatser, då det ökar risken för olika typer av angrepp. Lämna aldrig dator, mobiltelefon eller surfplatta olåst utan uppsikt.

Tänk också på att använda dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. Kort, koddosor, certifikat och meddelanden med lösenord är värdehandlingar som du ska förvara oåtkomliga för andra. Låna inte ut dessa värdehandlingar till någon, inte ens till dina närmaste.

Var extra uppmärksam på om du ombeds lämna ut känslig information. Vi på Hela Försäkring ber dig aldrig dig att uppge eller uppdatera lösenord, kortnummer eller liknande kunduppgifter via mejl.