Tillstånd


Hela Försäkring AB

Hela Försäkring AB, org nr 556934-3717, har rätt att bedriva försäkringsförmedling enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att förmedla försäkringar i följande klasser:

  • Ia) Livförsäkring (direkt)

  • Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

  • Olycksfall (direkt)

  • 2. Sjukdom (direkt)

  • 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)


Kontaktuppgifter till Finansinspektionen:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm