Efterlevandeskydd

Trygghet för dig och dina närmaste

Efterlevandeskydd + hjälper dig ekonomiskt om du skulle drabbas av cancer, men underlättar även livet för dina efterlevande om det värsta skulle hända och du skulle gå bort genom en olyckshändelse. Med efterlevande menar vi ditt dödsbo eller dina förmånstagare. Du kan välja vem som helst som förmånstagare men har du inte valt så utbetalas ersättningsbeloppet vid olycksfall till dödsboet eller till dig vid diagnos av cancer.

ic-allra-forsakring-halsokontroll.png

100.000 kr vid cancerdiagnos

Vid cancerdiagnos före 50 års ålder får du 100 000 kr

100.000 kr vid cancerdiagnos


Försäkringen inkluderar en ersättning om 100.000 kronor om du är under 50 år och diagnostiseras med cancer, så att du kan klara ekonomin under sjuktiden.


ic-allra-om-oss-kunder.png

150.000-300.000 vid dödsfall

Efterlevandeskydd vid dödsfall genom olyckshändelse

150.000-300.000 vid dödsfall


Om du dör genom olyckshändelse får dina efterlevande 200.000 kr om du är 18-49 år, 300.000 kr om du är 50-64 år och 150.000 kr om du är 65-74 år.


ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-pengar-01.png

Ersättning inom 48 timmar

Vid dödsfall betalas ett delbelopp ut inom två dygn

Ersättning inom 48 timmar


Om du skulle gå bort genom olyckshändelse får din familj delar av beloppet redan inom 48 timmar.


Ersättningstabell

Ersättningsnivå Dödsfall genom olycka Cancerdiagnos

Ersättning före 50 års ålder

200 000 kr

100 000 kr

Ersättning 50-64 år

300 000 kr

Ersättning 65-74 år

150 000 kr

Se villkoren för exakt hur åldersgränserna avgör ersättningsnivåerna.

Har du frågor?

Denna försäkring kan inte nytecknas. Vi hjälper dig gärna med information eller att ändra förmånstagare till din försäkring.

Blanketter och villkor

Förmånstagarförordnande

Skadeanmälan

Villkor