Tandvård utomlands – allt du behöver veta

Att ta hand om sin tandhälsa är viktigt för att förebygga problem och undvika akuta tandbesvär. Men vad händer om du skulle behöva uppsöka tandläkare för tandvård utomlands? Oavsett var i världen du befinner dig är det möjligt att få tandvård utomlands, men möjligheterna till ersättning kan skilja sig beroende på var du är och vilka åtgärder som utförs samt om du har tecknat en tandvårdsförsäkring eller inte.

Olika tandvård ger olika ersättning

Vanligtvis finns det två huvudsakliga skäl till att behöva uppsöka en tandläkare utomlands; antingen för att du har ett inbokat möte sedan tidigare, eller för att det har uppstått ett akut behov. Oavsett anledning kan det vara klokt att se över dina försäkringar – det är nämligen inte all typ av tandvård som omfattas av hem- och reseförsäkringen. För att erhålla ersättning för vissa åtgärder kan du teckna vår tandvårdsförsäkring.

Akut tandvård utomlands som täcks av tandvårdsförsäkringen

Alla kan råka ut för en olycka – att behöva uppsöka akut tandvård utomlands ska inte behöva äta upp reskassan. För att uppsöka en tandläkare för akut tandvård utomlands bör dina besvär vara av den karaktär att du inte kan vänta med tandläkarbesök till dess att du kommer hem.
Med vår försäkring kan du få ersättning för akut tandvård utomlands. Försäkringen ger samma akutskydd som hemma, oavsett vilken försäkringsnivå du har, och täcker kostnader för akuta undersökningar och akuta rotbehandlingar. Övrig typ av tandvård ligger utanför försäkringen. I ersättningstabellen kan du se det aktuella maximala ersättningsbeloppet per försäkringsår och eventuella begränsningar i försäkringen.

Planerad tandvård utomlands kan ersättas av Försäkringskassan

Planerad tandvård utomlands syftar på när en patient själv väljer att genomgå en behandling i ett annat land. I dessa fall kan man ha rätt till samma ersättningar som i hemlandet, beroende på var i världen man uppsöker tandvård.

Det är möjligt att få ersättning för planerad tandvård när du reser till ett annat EU/EES-land med syftet att genomgå en tandvårdsbehandling. Ersättning för planerad tandvård utomlands ansöker du om hos Försäkringskassan. För att uppfylla Försäkringskassans krav på ersättning behöver du ha koll på följande:

• Det är endast möjligt att få ersättning för planerad tandvård i andra EU/EES-länder.
• Det är möjligt att ansöka om förhandsbesked (rekommenderat) – du får då ett besked om ett maxbelopp som du kan få ersättning för samt om när du kan få dem. Själva ansökan om ersättning sker efter tandläkarbesöket.
• Du kan också söka ersättning i efterhand. Du kan endast ansöka om ersättning inom 10 år från det datum som du betalade. Kostnader för planerad tandvård utomlands som uppkommit dessförinnan går inte att få ersättning för.
• Du kan endast få ersättning för planerad tandvård i Storbritannien fram till och med deras utträde ur EU. Det innebär att du kan ansöka om ersättning för planerad tandvård som du har fått fram till och med den 31 december 2020.
• Ersättning för planerad tandvård avser inte estetisk tandvård.

Så funkar EU-kortet när du ska besöka tandläkare utomlands

Inom EU/EES är det möjligt att få ersättning när du akut behöver uppsöka en tandläkare utomlands, oavsett om du har tecknat en separat försäkring för tandvård eller inte. För ersättning inom EU/EES behöver du ha med dig EU-kortet till tandläkaren.

För att kunna besöka en tandläkare utomlands för akuta besvär till samma pris som den lokala befolkningen i det EU/EES-land som du besöker är det viktigt att du tar med dig EU-kortet. Det fungerar som din garanti på att du får betala samma pris för samma vård; både för akut tandvård och för annan nödvändig sjukvård som inte kan vänta.

Om du saknar EU-kort kan du beställa ett via Försäkringskassans hemsida. Det är gratis och kan ta upp till 10 arbetsdagar att levereras – beställ det därför i god tid innan avresa. Kortet får du hem i brevlådan. Om du inte har hunnit ta emot EU-kortet innan resan, och du blir akut sjuk, är det möjligt att få ett provisoriskt intyg. Observera att barn behöver ha ett eget kort.

Observera att EU-kortet endast gäller för subventionerad sjukvård. Det innebär att du inte kan besöka e n privat tandläkare utomlands och få ersättning för besöket från Försäkringskassan. Istället behöver du ha tecknat en tandvårdsförsäkring.

Tandvård i länder utanför EU/EES

I länder utanför EU/EES, eller där det saknas subventionerad tandvård, ger Försäkringskassan ingen ersättning och EU-kortet kan inte hjälpa dig – där behöver du istället en tandvårdsförsäkring som täcker upp hela eller delar av beloppet för besök hos tandläkare utomlands.

För dig som bor eller jobbar i utlandet

Bor, jobbar eller pluggar du i utlandet? Beroende på om du tillhör det svenska socialförsäkringssystemet eller det lokala har en inverkan på kostnaden för tandvård utomlands. Om du är där tillfälligt eller under en längre period kan också påverka. Många europeiska länder har, precis som Sverige, statligt subventionerad tandvård som ger lägre kostnader vid regelbundna tandläkarbesök. Du som tillfälligt befinner dig i landet finns inte med i deras socialförsäkringssystem och kan därför åka på en högre kostnad.

Tänk på detta

Kvaliteten och kostnaden på tandvård utomlands kan variera stort. För att du ska få rätt vård kan du vilja försäkra dig om att det finns skandinaviska eller engelsktalande tandläkare som kan ge dig den vård du behöver. Språkförbristningar kan lätt uppstå – något du helst vill undvika när det smärtar i tänder eller tandkött.

Se till att tandläkaren dokumenterar besöket väl. För att ansöka om ersättning efter ditt besök behöver du:

• Faktura på totalkostnad samt med specifikationer på eventuella delkostnader
• Fakturan bör tydligt visa vilken valuta den avser
• Ett kvitto på att du har betalat
• Utskrift från journal som inkluderar diagnos och beskrivning av behandling
• Kopior på eventuella röntgenbilder och/eller fotografier