Våra övriga försäkringar

Moderna välfärdsförsäkringar


Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring - betalskydd vid arbetslöshet
och sjukskrivning


Efterlevandeskydd +

Ersättning vid cancerdiagnos före 50 års ålder eller dödsfall


Premiepensionsförsäkring

Ditt PPM-sparande går i arv om
du avlider före pensionen